21. mája 2020 v dopoludňajších hodinách bolo v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu podpísané Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci predsedu NR SR Borisa Kollára a Jednotou dôchodcov na Slovensku. Predmetom Memoranda je dohoda o základných podmienkach vzájomnej spolupráce pri vytvorení pravidelnej, funkčnej komunikačnej platformy, ktorá bude slúžiť na operatívnu výmenu informácií, týkajúcich sa oprávnených potrieb dôchodcov s cieľom navrhovania takých opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu ich životných podmienok ako v čase šírenia pandémie a platnosti mimoriadnych opatrení, prijatých vládou Slovenskej republiky, tak aj v dlhodobom horizonte počas celého volebného obdobia. 

Obidve strany sa dohodli, že budú podporovať medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné a budúce benefity dôchodcov – bezplatné cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, zrušenie doplatkov za lieky, 13. dôchodok, dotovanie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, vydávanie časopisu Tretí vek, kultúrno-spoločenskú činnosť a športovo-turistické podujatia dôchodcov.

V úvodnom prejave predseda NR SR pripomenul, ako sú dôležité v každodennom živote občanov Slovenska ústretové vzájomné vzťahy medzi generáciami: „Tí, čo sa o nás s láskou starali v detstve, naši rodičia, teraz potrebujú zase našu starostlivosť. Máme prečo a máme aj ako dávať im ten dôležitý pocit istoty, ktorý v detstve dávali oni nám. A to nielen teraz, v zložitom a ťažkom období pandémie, ale aj po ňom, keď sa bude náš život vracať do normálu. Nebude to ani potom ľahké a jednoduché. Škody, ktoré nevyhnutné karanténne opatrenia navodili, budú mať dlhodobé následky. Budeme ich musieť odstraňovať spoločným úsilím a vzájomnou podporou. Z mojej strany sa budem o to v plnej miere usilovať.“

Predseda JDS poďakoval strane Sme rodina, vedenej B. Kollárom, za dlhodobú podporu sociálnych opatrení, prijímaných na pôde NR SR za ostatné roky, vďaka ktorým sa postavenie seniorov na Slovensku za minulé roky citeľne zlepšilo vo viacerých smeroch. Ale poďakoval aj samosprávnym orgánom a zdravotníckym a sociálnym pracovníkom za príkladnú starostlivosť o seniorov v súčasnom období karantény. Rovnako ocenil aj nasadenie pracovníkov masmédií za potrebný prúd informácií i rozsiahlych osvetovo-vzdelávacích aktivít v tomto neľahkom období. Vďaka spoločnému úsiliu, ku ktorému príkladnou disciplínou prispela aj široká seniorská obec, sa podarilo a denne darí zvládať hrozbu coronavírusu na takej vysokej úrovni. Je však potrebné aj naďalej trpezlivo a disciplinovane reagovať na všetky nariadenia, ktoré vydávajú vládne orgány. 

Potom možno očakávať, že sa náš život vráti k svojmu bežnému režimu a bude sa dať postupne oživovať aj našu činnosť v rámci JDS.

Predseda parlamentu a splnomocnenec pre napĺňanie Memoranda, ktorým je za NR SR poslanec Martin Borguľa (Sme rodina), budú podľa podpísaného dokumentu aktívne komunikovať s Jednotou dôchodcov na Slovensku a budú presadzovať opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu ich problémov. Za JDS boli Predsedníctvom JDS delegovaní ako splnomocnenci jej podpredsedovia: Valéria Pokorná a Alojz Luknár.

Na pravidelných stretnutiach oboch strán Memoranda by sa mali zúčastňovať aj ďalší prizvaní odborníci.

Ústredie JDS –

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci predsedu NR SR Borisa Kollára a Jednoty dôchodcov na Slovensku