Marie Pujmanová: „Dospievať je ťažké, zrieť je krásne a starnúť je dobré!“

Blahoželanie  jubilantke, predsedníčke ZO JDS Čachtice

Pani Helena Šimová – jej prvým učiteľským miestom boli Čachtice, kam prišla v roku 1958 ako majsterka Slovenska v gymnastike. Popri vyučovaní, na úkor svojho voľného času, veľmi aktívne viedla viacero krúžkov aj nácvik povestných spartakiádnych skladieb. Rýchlo sa zapojila i do života obce ako členka folklórneho súboru Tatrín. Tu spoznala i svojho budúceho manžela a spoločne v rodinnom kruhu vychovali tri dcérky.  

Všetci členovia Základnej organizácie JDS v Čachticiach oceňujú jej nápady, vitalitu, ale aj veľmi pozitívny prístup k životu i ľuďom okolo seba. Svojou srdečnosťou a ochotou je dobrým príkladom pre celé prostredie seniorov – ako predsedníčka ZO JDS už 14 rokov spoluvytvára v nej príjemnú atmosféru na stretnutiach, schôdzach, výletoch, vychádzkach, či pri cvičení a nedeľných posedeniach pri káve. 

Milá naša Helenka, blahoželáme Ti ku krásnym 80-nám!

Za všetko, čo robíš pre našu organizáciu na úkor svojho voľného času, Ti chceme vysloviť             veľké poďakovanie.

Želáme Ti hlavne zdravie, to je to najdôležitejšie, ale aj Tvoj povestný úsmev na tvári a vždy bodrú náladu. Uži si v zdraví a v našom priateľskom kruhu ešte mnoho nasledujúcich rokov! 

Za členov ZO JDS v Čachticiach Ing. Mariana Brhlovičová

Blahoželanie  jubilantke, predsedníčke revíznej komisie OO JDS Prešov 

13.júna 2020 oslávila životné jubileum  – 70 rokov života pani  Margita Ferencová.  OO JDS Prešov oceňuje jej profesionálny prístup k výkonu zodpovednej funkcie.  Dobre mienené  rady a pomoc  sú pozitívnymi krokmi jej práce smerom k výborom  ZO a MsO JDS,  najmä však k hospodárom organizácií.

Aktívne sa zapája aj do organizačného zabezpečovania vzdelávacích programov pre seniorov, kultúrnospoločenského diania, športových aktivít i charitatívnej činnosti. Medzi nimi dominuje jej vzťah a láska k folklóru žírneho Zemplína, rozľahlého Šariša, k spevu a tancom Rusínov  i Ukrajincov  v karpatskom regióne Slovenska. 

Naša jubilantka, rodáčka z  malebného  východoslovenského mestečka Snina,  miluje pobyt v prírode. Citlivo vníma  krásu kraja pod majestátnym  Sninským kameňom,  v kraji pod Vihorlatom, obklopená čarovnými Poloninami. 

Všetci jej radi želáme veľa zdravia, optimizmu, pohody, pracovných aj veselých chvíľ  medzi nami! 

 Za OO JDS Prešov PaedDr. Milan Korkobec 

Naše jubilantky