Ešte to chce veľa práce, aby bolo všetko presne na svojom mieste, ale aj tak fungujeme naplno. Kancelárie ústredia JDS sa museli presťahovať z Domu odborov na Vajnorskej ul., nakoľko nový majiteľ celého komplexu Istropolisu už zaviedol v týchto priestoroch útlmový režim. Vďaka iniciatívnym krokom členov ústredia JDS – Ing. Š. Ellerovi, p. V. Pokornej a PhDr. A. Luknárovi sa podarilo zabezpečiť vhodnú nájomnú zmluvu na kancelárske priestory v širokom komplexe budov Drevony v mestskej časti Bratislava – Rača.

Naozaj ešte treba v nových pohodlných priestoroch nájsť miesto všetkej dokumentácii aj archívu JDS, presmerovať adresu, oživiť prepojenie počítačovej siete. Ale činnosť ústredia JDS nezamŕza.

20. augusta sa už v týchto nových priestoroch zišlo predsedníctvo JDS na svoje v poradí 4. pracovné rokovanie v roku 2020. Jeho hlavnou úlohou bola dôkladná príprava k rokovaniu Republikovej rady (RR) JDS. Podľa stanov nášho občianskeho združenia totiž práve RR prerokováva aj schvaľuje ročný plán práce, rozpočet i celoročné hospodárenie s finančnými zdrojmi JDS. 

Podľa uznesenia z P JDS sa pripravuje rokovanie RR na začiatok novembra do Liptovského Mikuláša. Len je dôležité, aby sa nezhoršila na Slovensku epidemiologická situácia kvôli vírusu COVID 19, lebo na rokovaní RR  musia byť prítomní delegáti zo všetkých ôsmich KO JDS. 

Popri tejto hlavnej téme prerokovalo P JDS ešte ďalšie priebežné úlohy: stav čerpania poukazov RLP, stav výberu členského na rok 2020, oživovanie činnosti na úrovni krajských, okresných aj základných organizácií JDS, výrobu časopisu 3. vek a hlavne prípravu celoslovenských prehliadok: speváckych súborov seniorov v Rožňave, v prednese poézie a prózy v Bratislave – Ružinove, Zlaté ruky v Bratislave – Starom Meste. 

Okrem týchto vnútorných otázok, ktoré sa viažu na našu členskú základňu, časť rokovania P JDS bola venovaná rozboru dôležitých problémov, ktoré sa týkajú sociálnej aj zdravotnej politiky v našej republike vrátane nutných krokov, ktoré podnikne JDS smerom ku vrcholným štátnym orgánom. Aj o tejto oblasti budú v novembri rokovať delegáti KO JDS na aktuálnej RR.

– Red. –

Sme v nových priestoroch a pracujeme