Vážené členky a členovia JDS, priatelia!

Po minulé roky bol pre nás jesenný október – Mesiac úcty k starším – vítaným obdobím. Býval plný pekných stretnutí užších aj širších kolektívov. Od predstaviteľov samosprávnych orgánov, poslancov, ale aj detí a mládeže sme radi počúvali slová vďaky a uznania za našu celoživotnú prácu. Bola to aj vítaná príležitosť na stretnutia s priateľmi pri koláčiku, káve, spomienkach aj veselých pesničkách.

Vírus COVID 19, ktorý v súčasnosti opäť nabral na sile, prekazil množstvo nielen našich  plánov, ale aj pripravovaných milých stretnutí. Z úst mladšej generácie aj od štátnych orgánov teraz najčastejšie počúvame obavy o naše zdravie a prosby, odporúčania i príkazy k zodpovednému správaniu a izolácii.

Nepočúva, neprežíva sa to ľahko. Kto bol celý život v pohybe, ťažko sa prispôsobuje len oddychovému a príliš pokojnému režimu. Aj izolácii. Čo však v našom povedomí zaberá, je zodpovednosť. Nielen voči sebe – seba človek občas aj rád potrápi, vyskúša krajné možnosti. Omnoho silnejší argument je zodpovednosť voči svojej rodine, svojim blízkym, priateľom. Nerobiť im starosti navyše, neohrozovať ich zdravie. Skôr opačne – všemožne, niekedy len pochopením a trpezlivosťou podporovať ich pracovné úsilie a podržať ich aj v prípade krízových rozhodovaní. 

Zvykneme – k nášmu veku to patrí – pošomrať si, pokritizovať mnohé javy v súčasnej spoločnosti. Neprivyká sa ľahko na zmeny a novoty, ale život nemožno zastaviť. Ide dopredu a v súčasnosti k nemu patrí predovšetkým boj s neúprosnou pandémiou. Nedá sa ju nerešpektovať. Ale dá sa robiť všetko múdre preto, aby sa jedného dňa skončila. Aby nespôsobila príliš veľké škody a straty. 

Je aj na nás, milé seniorky, seniori, priatelia, na našej trpezlivosti a pochopení, ako toto náročné jesenné obdobie podľa možností v zdraví zvládneme. Možno by sa október v súčasných podmienkach mohol premenovať na Mesiac úcty k životu, Mesiac rešpektu a tolerancie.                                                                                                           Ústredie JDS

Októbrové zamyslenie