V týchto októbrových dňoch oslavuje svoje krásne životné jubileum dlhoročný člen JDS, predseda KO JDS Košice a člen Predsedníctva JDS                                                                                                      Ján Matúško

Milý náš Janko, 

z celého srdca Ti prajeme zdravie, osobnú aj rodinnú pohodu a veľa družných chvíľ v našom širokom seniorskom kruhu.

                                                                   Predsedníctvo KO JDS Košice

                                                                               a členovia ústredia JDS

Blahoprianie