stanovisko právnika k problému, ktorý odznel v médiách a týka sa „nemožnosti“ vyzdvihnúť si dôchodok na pošte, ak sa osoba nezúčastnila celoplošného testovania.

Podľa § 1 ods. 2 písm. m) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sa zákaz vstupu osobám nevzťahuje na vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb. Podľa § 3 ods. 2 tejto vyhlášky sa prevádzkami rozumejú všetky verejné a súkromné budovy.

Teda ak ktokoľvek potrebuje prístup k peniazom za účelom uspokojenia svojich základných životných potrieb, vzťahuje sa na neho výnimka a preto zákaz vstupu na poštu sa na túto osobu nevzťahuje. 

Uvedené zasielam Slovenskej pošte na vedomie. Verím, že dôjde k zlepšeniu situácie a tí seniori, ktorí sa testovania nezúčastnili, viac nedoplatia na neznalosť resp. na nesprávnu aplikáciu právnych noriem kompetentnými osobami.

Advokátska kancelária JUDr. Mgr. Drahoslav Magdziak

Informácia k medializovanému problému dôchodcov