s prívetivým úvodným slovom, o ktoré sme požiadali protagonistku obľúbenej televíznej relácie Anjeli strážni pani Alenu Heribanovú. Jej príhovor vyžaruje vianočnú pohodu a k nej patrí aj rozprávanie o mede a medovníkoch, či ďalšie inšpirácie pre Vaše zručné ruky a tvorivú fantáziu, milí čitatelia. V literárnej prílohe sme mysleli aj na Vaše vnúčatá.

Druhou nosnou témou je 30. výročie – bilancia života v organizáciách JDS, napr. z Prešovského kraja, okresov Pezinok či Bánovce nad Bebravou, zo základných organizácií Hriňová, Sološnica a ď.

Aktuálna téma boja s COVID-om 19 rezonuje popri iných, príjemnejších témach v našom rozhovore so starostom MČ BA – Ružinov a jeho zástupcom.

Kým kuriéri doručia časopis na všetky adresy, listujte si v ňom a čítajte priamo na našej webstránke.

Milé členky a členovia JDS, 

jubilejný – 25. ročník nášho časopisu  a súčasne 30. výročie založenia JDS – oslávime čoskoro vydaním jubilejného čísla 3. VEKu – v dvojnásobnom náklade.

D. Luknárová, šéfredaktorka

Decembrové číslo nášho časopisu je tu