je pre mňa cťou prihovoriť sa Vám v tomto predvianočnom čase pri príležitosti 30. výročia zrodu Jednoty dôchodcov Slovenska. Vaše občianske združenie veľmi dobre poznám a dovolím si povedať, že mám v ňom aj veľa priateľov. 

S Jednotou dôchodcov som začal spolupracovať pred takmer pätnástimi rokmi ešte ako mladý (☺) bratislavský komunálny politik a spolupracujem s ňou doteraz. Vždy som oceňoval obetavosť členov ústredia Jednoty, ako aj mnohých radových členov JDS, s ktorými som sa pravidelne stretával. Ich nadšenie pri organizovaní najrôznejších podujatí, kreativitu i snahu získavať do svojho kruhu ďalších seniorov. Snáď to nevyznie neskromne, keď poviem, že som k viacerým podujatiam pre bratislavských seniorov rád prispieval aj ja. 

Celkovo je neuveriteľné, koľko kultúrnych, športových a poznávacích aktivít Vaša organizácia za tých tridsať rokov svojho pôsobenia zorganizovala po celom Slovensku. Klobúk dolu… A neraz to boli podujatia nielen pre seniorov, oslovovali aj mladšie generácie, posilňovali medzigeneračnú solidaritu. Som presvedčený, že máte veľa plánov aj do budúcnosti.

Dnes, bohužiaľ, žijeme časy, keď je nevyhnutné obmedziť na minimum stretnutia s našimi najbližšími a priateľmi. Vás – starších pandémia iste zasiahla najviac. A to nielen zdravotne, predovšetkým spoločensky. Nemožnosť vidieť sa so svojimi deťmi a vnúčatami, ktoré sú pre Vás dozaista všetkým, je určite najťažšie. Smutné na obidvoch stranách. 

Veľmi si prajem, aby táto zlá doba čo najskôr pominula. Aby sme ju prežili v zdraví a dočkali sa času, keď sa rodiny budú  môcť opätovne stretávať, vzájomne sa navštevovať, spoločne tešiť. Len to nebude už zajtra !

Veru, tohtoročné Vianoce budú iné ako po minulé roky. Budú od nás vyžadovať nielen občiansku disciplínu, ale aj trpezlivosť a optimizmus. Viac, ako kedykoľvek predtým, potrebujeme ostať ľudskí a solidárni k sebe navzájom, plní nádeje, že spoločne dokážeme zdolať súčasné vírusové „zlo“. 

Z celého srdca Vám želám, napriek známym skutočnostiam, pohodové a požehnané Vianoce a do nového roka 2021 viac spokojnosti, porozumenia a hlavne veľa, veľa zdravia!  

Ing. Martin BORGUĽA

poslanec NR SR

za hnutie SME RODINA

Milé seniorky a seniori,