Otto Kroupa z Holíča oslávil v decembri 2020 svoje 97. narodeniny

     ,,Pokiaľ sa mi nebudú ruky triasť, budem maľovať“ je motto  neprofesionálneho umelca – maliara, básnika, akordeónistu. Jeho život nebol ani ľahký, ani jednoduchý. Osirel už v šiestich rokoch, preto ho vychovávali starí rodičia, ktorí nevedeli písať ani čítať, preto sa musel učiť sám. Vyučil sa za tesára, sám sa naučil čítať plány, noty a samoštúdiom skúšal rôzne remeslá – sklenárstvo, umelecké písmo, maľbu. Stal sa z neho i neprofesionálny hudobník, ale jeho hlavnou záľubou ostalo maľovanie obrazov. 

      Ako spoluzakladateľ výtvarného klubu  Genesis v Holíči sa stále angažuje vo výtvarných kluboch neprofesionálnych umelcov. Namaľoval nespočetné množstvo obrazov, len  do  múzea Holíčskeho zámku ich venoval 77. Jeho túžbou v súčasnosti je namaľovať pamätný obraz pre svoju rodnú obec Kopčany, aby potešil svojich rodákov. Motívom by mal byť  novovybudovaný most cez rieku Moravu, spájajúci v katastri obce Kopčany  Slovensko so susednou  Českou republikou.

      Ako neprofesionálny umelec nezabúda ani na prácu v MsO JDS Holíč. V holíčskom klube dôchodcov sa uskutočnilo veľa jeho autorských výstav, ktoré v meste prispeli k rozvoju kultúrno – historických hodnôt. Náš pán Otto Kroupa  je najstarším členom JDS v Holíči, ale duchom a svojím entuziazmom patrí medzi mladú generáciu. Ako sám hovorí: „V živote človeka nie sú dôležité roky, ale to čo človek vytvoril, pre seba, svoju rodinu, spoločnosť, krajinu. Život je len jeden  a je len na tebe, ako ho využiješ.“ 

      Takýmto ľuďom patrí náš obdiv. 

      Radi želáme nášmu oslávencovi  ešte  veľa tvorivých síl a najmä pevné zdravie, lebo to  človek k tvorbe a životu najviac potrebuje.

Za OO JDS Skalica Elena Honzová, tajomníčka 

K blahoželaniu sa pripája P KO JDS Trnava aj ústredie JDS

Žijú medzi nami …