Pokojné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2021 veľa zdravia a pohody všetkým praje 

ústredie JDS

Vianočný čas –

za oknom mráz,

keď na kraj 

biely sneh padá …

Poď medzi nás 

počúvať hlas,

čo lásku človečiu hľadá…

Pokojné prežitie vianočných sviatkov