Je venované 30. výročiu vzniku JDS a súčasne ním uzatvárame jeho 25. ročník.  

Preto sme zalistovali v redakčnom archíve, aby sme mohli pripomenúť významné medzníky v živote JDS ako aj nesmierne široký a pestrý obraz jej činnosti. Môžeme byť naň hrdí, ale aj vďační tým členom, ktorí položili jeho základy v jednotlivých krajských organizáciách. 

Pokým sa k vám – v základných organizáciách –  dostane dvojnásobný počet výtlačkov tohto čísla, môžete si v ňom zalistovať priamo tu, v príslušnej rubrike.  

Mnohí z vás prispievate do časopisu svojimi článkami či fotografiami, pomáhate tvoriť jeho aktuálnu tvár, začo sme vám z redakcie úprimne vďační. Poprajme si preto spoločne, nech sa mu v roku 2021 otvorí ďalšia úspešná etapa, keď sa náš občiansky, ale aj družný život v JDS bude môcť vrátiť do zabehnutých všedných koľají.

Prajme si spoločne do nastávajúceho roka 2021 veľa zdravia a čím skorší návrat do dní plných súkromnej i spoločenskej pohody.

Ústredie JDS a redakcia časopisu 3. vek

V závere decembra privítajme spolu, milé seniorky a seniori slávnostné, jubilejné číslo nášho časopisu.