14. januára 2021 sa ich dožila pani Anna Filinová, jedna z členiek ZO JDS Somotor v okrese Trebišov. 

V tejto neveľkej obci skoro na hraniciach s Maďarskom prežíva svoj život, ktorý vlastnými slovami, s úctou a vďakou k Bohu, povýšila na veľký dar vrátane pevného zdravia a súdržnej rodiny.

Spolu s manželom napĺňali svoje životy vzájomnou láskou, úctou a porozumením. Vychovali dvoch synov, v súčasnosti úspešných inžinierov. Podarilo sa im, napriek zamestnaniam v štátnej službe, udržať vinohradnícku tradíciu rodu spoločne s celou rozvetvenou rodinou.

Pani Anna pracovala v aktívnych rokoch života ako úradníčka, ale časť svojich záujmov i práce dokázala  po celé roky venovať aj svojej obci a tiež miestnej farnosti. Dodnes sa aktívne podieľa nielen na chode života vo vlastnej, už 4-generačnej rodine, dbá o svoje zdravie, ale sa zaujíma aj o celospoločenské dianie. 

Z redakcie časopisu 3. VEK sme ju v priebehu r. 2020 pri príležitosti jej 99. narodenín požiadali o  životné krédo. A nakoľko nám ho poslala krátko po svojich súčasných 100. narodeninách, vyberáme z neho toto osobné vyznanie:

Ďakujem Bohu, že som dostala dar dlhého života a pevného zdravia. Snažila som sa zaobchádzať s ním s úctou a dôstojne, v láske, pravde a povinnosti. Verím tomu, že sa svojím vlastným úsilím musíme zaslúžiť o svoj život. Mala som šťastie, že som  stretla partnera, ktorý toto presvedčenie so mnou zdieľal a stál mi po boku pri plnení všetkých úloh, ktoré nám osud postavil do cesty. Mali sme od našich rodičov výchovu, ktorá nás viedla k zodpovednosti a pracovitosti a k tomu sme viedli aj naše deti. Verím, že rodina by mala byť súdržná a my sme nato vždy dbali. Mám nádej, že naše hodnoty a naša rodina vytrvajú – veď práve v tomto čase – keď ja oslavujem sto rokov, prišla na svet malá Anežka – ona raz bude písať novú kapitolu našej rodiny.“

Milá pani Anna,

dovoľte nám pripojiť sa k Vašim najbližším, ale aj k členom ZO JDS Somotor s blahoželaním k Vášmu krásnemu životnému jubileu. Radi Vám prajeme i v mene širokého spoločenstva JDS do ďalšieho života veľa, veľa zdravia, osobnej aj rodinnej pohody a pekných chvíľ širšom v kruhu priateľov, susedov, známych. 

Členovia ústredia JDS a redakcie časopisu 3. VEK

Krásnych sto rokov