Stanovisko Sociálnej poisťovne k valorizácii minimálneho dôchodku

Vzhľadom na skutočnosť, že dostávame množstvo otázok ohľadom valorizácie minimálneho dôchodku, požiadali sme  Sociálnu poisťovňu o vysvetlenie výpočtu vyplácaných súm. Z odpovede vyplýva skutočnosť, že valorizácia sa pripočíta k pôvodne vypočítanému dôchodku za odpracované roky  a ak bol nižší ako minimálny dôchodok, vyplácaná čiastka … Čítať ďalej Stanovisko Sociálnej poisťovne k valorizácii minimálneho dôchodku