Stretnutie s ministrom PSVaR SR Bc. Milanom Krajniakom

Dňa 26. februára 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministra PSVaR SR Bc. M. Krajniaka so zástupcami ústredia JDS: podpredsedníčkou pre ekonomiku V. Pokornou, poverenou dočasným zastupovaním predsedu JDS, a PhDr. A. Luknárom, podpredsedom pre kultúru a voľnočasové aktivity v JDS. Na stretnutí boli … Čítať ďalej Stretnutie s ministrom PSVaR SR Bc. Milanom Krajniakom