Nie je jednoduché ani pre našu seniorskú obec prežívať súčasné obdobie, atakované dlhodobými karanténnymi opatreniami. O to viac, že sa podľa medializovaných denných správ situácia chorobnosti na Slovensku stále pohybuje vo vysokých číslach. Seniori v prevažnej väčšine patria k disciplinovaným a zodpovedným občanom. Preto veľmi citlivo reagujú na každé vyhlásenie vrcholných štátnych orgánov v súvislosti s COVIDom 19 v úprimnej snahe pomôcť aj vlastným pričinením k priaznivému obratu. 

Preto sa nemožno čudovať, že  nedávne denné zmeny v realizácii vakcinácie vyvolali u seniorov veľa otázok i negatívnych vyjadrení. Mnohé formou telefonátov a mailových odkazov smerovali priamo na adresu ústredia JDS s naliehavou požiadavkou situáciu riešiť.

Na základe viacnásobných žiadostí o prijatie u ministra zdravotníctva sa toto pracovné stretnutie uskutočnilo 12. marca 2021. Zástupcov ústredia JDS: Valériu Pokornú, podpredsedníčku, poverenú zastupovaním predsedu JDS, a podpredsedu JDS PhDr. Alojza Luknára prijala, vzhľadom na aktuálnu demisiu ministra, štátna tajomníčka MZ SR JUDr. Ing. Jana Ježíková.

Predmetom rokovania boli predovšetkým najaktuálnejšie otázky týkajúce sa zlepšenia vakcinačnej stratégie, kde seniori očakávajú nielen prehľadný a dôstojný postup registrácie záujemcov o očkovanie, ale aj dostatok informácií o poskytovaných vakcínach. 

Ďalšími témami rokovania boli: doplatky (nulový limit) za lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva, novela platná od 1.1.2022, kde by sa mala zohľadňovať  výška príjmu dôchodcu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Zabezpečenie lepšej dostupnosti lekárov – špecialistov, v súvislosti s vírusom COVID 19 a jeho mutáciami omnoho aktívnejšia a hlavne dostupná prevencia aj predhospitalizačná lekárska starostlivosť.

Rokovanie malo ústretový pracovný charakter. Na základe jeho záverov MZ SR posilní  informovanosť seniorskej verejnosti k požadovaným otázkam a zintenzívni sa aj vzájomná komunikácia oboch strán. Za členstvo JDS jeho zástupcovia prisľúbili šíriť dostupnými prostriedkami aktuálnu zdravotnícku osvetu a pokračovať v rôznych formách dobrovoľníckej činnosti po celom Slovensku v úzkej spolupráci s miestnymi samosprávami. 

  • Red.- 
Rokovanie na pôde Ministerstva zdravotníctva SR