K výročným členským schôdzam

Vážení členovia a členky JDS! Od prvých januárových dní sa každoročne začínajú konať výročné členské schôdze ZO  JDS s cieľom vyhodnotenia činnosti organizácie za uplynulý rok 2018 a formulovania plánu činnosti na aktuálny rok 2019. V programe výročnej členskej schôdze by nemali chýbať : – správa o činnosti            ZO JDS za rok 2018 – správa o hospodárení   ZO … Čítať ďalej K výročným členským schôdzam