Viac informácií z Ministerstva zdravotníctva SR o aktuálnom očkovaní

Vďaka uskutočnenej porade na MZ SR, ktorá prebehla 12. marca a zúčastnili sa na nej za ústredie JDS podpredsedovia Valéria Pokorná a PhDr. Alojz Luknár, môžeme rozšíriť našu rubriku COVID 19 o nové informačné materiály, preposlané z Komunikačného odboru MZ SR – venujte im … Čítať ďalej Viac informácií z Ministerstva zdravotníctva SR o aktuálnom očkovaní