Informácie o vakcínach

Pfizer mRNA očkovacia látka proti COVID-19 (modifikovaný nukleozid)  Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, ako hlásiť … Čítať ďalej Informácie o vakcínach