27. marca 2021 dotĺklo srdce predsedníčky OO JDS vo Vranove n/Topľou, členky predsedníctva KO JDS v Prešove 

Ing. Kataríny Sabolčákovej. 

Hrozná epidémia, ktorá zasiahla takmer celý svet, si vyžiadala už tretiu obeť z funkcionárskeho kolektívu tejto našej krajskej organizácie. 

Milovaná manželka, mamka i babka, v družnom kolektíve JDS dobrá priateľka a spolupracovníčka, ešte donedávna seniorka plná energie, elánu a budúcich plánov nezvládla boj s obávaným vírusom. 

Lúčime sa s ňou s hlbokým žiaľom v srdci a veľkou vďakou za obetavú prácu v prospech základnej, okresnej aj krajskej organizácie JDS.

Česť jej pamiatke !

Predsedníctvo KO JDS  Prešov,

Predsedníctvo OO JDS Vranov n/Topľou

a ústredie JDS

Česť jej pamiatke