Hoc‘ len za oknom 

V tichu domova

Si plná pekných spomienok

A premýšľania

O podstate života

O posolstve lásky a obety

O každodenných drobnostiach,

ktoré sú zrazu vzácne

Možno po čase, ktorý práve žijeme,

konečne pochopíme, 

V  ČOM  TKVIE

obyčajné človečenské šťastie 

Pokojné prežitie tradičných veľkonočných sviatkov a veľa nádejí, ale aj trpezlivosti do dní po nich praje všetkým                                        Ústredie JDS

Buď pozdravená Veľká noc