Podvody zamerané prevažne na seniorov

V súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, poskytuje krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku.  Odporúčania a možné návody,  môžu slúžiť ako pomôcka k prevencii kriminality páchanej … Čítať ďalej Podvody zamerané prevažne na seniorov