s predsedom JDS J. Lipianskym a podpredsedom JDS pre kultúru a voľno časové aktivity A. Luknárom. Cieľom spoločného rokovania bolo podrobnejšie oboznámiť ministerku nielen s prípravou celoslovenských podujatí JDS v oblasti kultúry, ale aj s pestrou paletou kultúrnych aktivít, ktoré patria do záujmovej náplne organizácií JDS po celom Slovensku. Pri ich realizácii sa v mnohých súvislostiach pozitívne uplatňuje vzájomná ústretovosť orgánov štátnej správy na úrovni obcí, miest aj okresov i krajov smerom k záujmovým združeniam, teda aj k JDS.

Mnoho užitočnej práce vykonávajú ZO JDS pri uchovávaní národných a ľudových tradícií, získavajú pre ne pútavými podujatiami mladšie generácie, hlavne svoje vnúčatá.

Predmetom tvorivej debaty bola i zložitá administrácia pri zadávaní žiadostí o dotácie k projektom, kde p. ministerka prisľúbila jej prehodnotenie a možné zjednodušenie v budúcom období.

V závere stretnutia odznelo obapolné ubezpečenie o užšej vzájomnej komunikácii a o väčšej podpore celoslovenských podujatí JDS zo strany MK SR.

Ústredie JDS

22. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej