22. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej

s predsedom JDS J. Lipianskym a podpredsedom JDS pre kultúru a voľno časové aktivity A. Luknárom. Cieľom spoločného rokovania bolo podrobnejšie oboznámiť ministerku nielen s prípravou celoslovenských podujatí JDS v oblasti kultúry, ale aj s pestrou paletou kultúrnych aktivít, ktoré patria do záujmovej náplne organizácií JDS … Čítať ďalej 22. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej