On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021

Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia 13 kúpeľných zariadení, predsedovia KO JDS  a podpredsedníčka JDS pre ekonomiku, poverená zastupovaním predsedu JDS, Valéria Pokorná a podpredseda JDS pre kultúru a voľnočasové aktivity PhDr. Alojz Luknár.  Podľa predbežných informácií z MPSVaR SR na rok 2021 obdrží JDS dotáciu … Čítať ďalej On line stretnutie zástupcov predsedníctva JDS a predstaviteľov kúpeľných organizácií dňa 31.03.2021