7. ročník Celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov – členov JDS pod aktuálnym názvom 

„Z úcty k životu …“ 

Vyhodnotenie 1. etapy

Predsedníctvo JDS prijalo návrh zorganizovať túto aktivitu v „Marci – mesiaci knihy“ ako modifikáciu už zabehnutého a obľúbeného projektu JDS v snahe motivovať našu členskú základňu k tvorivej slovesnej činnosti. V období, keď je spoločenský kontakt seniorov značne obmedzovaný, bola to jedna z možných foriem prejaviť svoje presvedčenie, city a podeliť sa o vlastné životné skúsenosti. 

Hneď prvé sprievodné mailové príhovory, ktoré sprevádzali prihlášky a vlastnú tvorbu seniorov, potvrdili, že to bol dobrý zámer. Od 27. februára, kedy prišiel prvý príspevok zo Spišského Podhradia od RNDr. D. Macejka, sa do Prehliadky zapojilo celkom 109 účastníkov zo základných organizácií JDS po celom Slovensku. Spoločne prihlásili do prehliadky 184 básní a 77 próz, spolu 261 literárnych textov. Ich autori reagovali v rámci vydaných pokynov zaslaním rôzneho počtu prác vo vymedzených hraniciach, a tak pripadá na jedného účastníka v priemere 2,4 textov.

Je potešujúce, že poslali svoje literárne práce aj niektorí účastníci predošlých prehliadok, ktoré organizovalo JDS do roku 2019 naživo spolu s umeleckým prednesom poézie a prózy od profesionálnych autorov. 

V súčasnosti sa rozbehla 2. etapa Prehliadky. Odborná porota po prečítaní všetkého literárneho materiálu vyberie texty do zborníka a tiež navrhne autorov, ktorým bude doručené pochvalné uznanie. Všetci účastníci Prehliadky obdržia od ústredia JDS ďakovný list.

Vážení účastníci Prehliadky, 

dovoľte vysloviť Vám poďakovanie za Váš aktívny záujem o umeleckú slovesnú tvorbu, ktorú ste zviditeľnili aj účasťou na tejto našej tvorivej aktivite. Rovnako ďakujeme zainteresovaným funkcionárom základných, okresných aj krajských organizácií JDS, ale tiež ochotným pracovníkom OÚ aj iných inštitúcií, prípadne rodinným príslušníkom, ktorí napomohli pri odosielaní prihlášok i samotných textov na príslušnú mailovú adresu.

V Bratislave 10. apríla 2021

Valéria Pokorná, podpredsedníčka, 

v zastúpení predsedu JDS              

PhDr. Alojz Luknár,  podpredseda JDS 

pre kultúru a voľnočasové aktivity

Vyhodnotenie 1. etapy