Falošní sčítací asistenti sa vyskytli napríklad v okresoch na Záhorí, prípady však boli zaznamenané aj v Bánovciach nad Bebravou.

Na riziká a potenciálnych podvodníkov, ktorí sa môžu pokúsiť zneužiť dôveru najzraniteľnejších skupín obyvateľstva počas asistovaného sčítania, upozorňuje informačná kampaň Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR a ďalších partnerov zastupujúcich samosprávy, seniorov i hendikepované osoby. Kampaň na tlačovej konferencii v utorok 14. apríla 2021 predstavili minister vnútra SR Roman Mikulec  a predseda ŠÚ SR Alexander Ballek.

Odhadovaný začiatok asistovaného sčítania je 3. mája, termín však bude závisieť od schválenia hygienikov.

Minister Roman Mikulec informoval, že odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR (OPK) pracoval niekoľko týždňov na informačných materiáloch s radami, odporúčaniami a postupmi pre tých, ktorých sa asistované sčítanie týka. „Pripravili sme leták, ktorý je vyhotovený v slovenskom, maďarskom i rómskom jazyku, plus je vyhotovená aj štvrtá verzia, ktorá je ľahko zrozumiteľná prostredníctvom infografiky, rovnako tak inštruktážne video pre nepočujúcich,“ spresnil.

Foto: zľava J. Halcin, A. Ballek a R. Mikulec

Na dôležitosť opatrenia poukázal v súvislosti s očakávaným rizikom, že sa asistované sčítanie budú snažiť využiť podvodníci, vydávajúci sa za mobilných sčítacích asistentov. R. Mikulec potvrdil, že niekoľko podobných pokusov zaznamenala polícia už aj počas online samosčítania. „Falošní sčítací asistenti sa vyskytli napríklad v okresoch na Záhorí, prípady sme však zaznamenali aj v Bánovciach nad Bebravou,“ uviedol.

Predseda štatistického úradu Alexander Ballek informoval, že obce začali pripravovať asistované sčítanie od pondelka 12. apríla. „Majú 21 dní, aby pripravili kontaktné miesta a vyškolili asistentov,“ priblížil. „Po tejto príprave spustíme asistované sčítanie tam, kde to epidemiologická situácia dovolí,“ dodal A. Ballek.

Počas asistovaného sčítania zameraného na digitálne vylúčených, ktorí nemali možnosť sa sčítať sami elektronickou formou, budú môcť občania využiť kontaktné miesta zriadené samosprávami alebo prostredníctvom zverejnenej telefonickej linky využiť služby mobilných sčítacích asistentov, ktorí na základe dohody prídu za nimi domov. „Nikto proaktívne nebude chodiť k obyvateľom, sčítací asistent príde až po predchádzajúcej dohode s občanom. Verifikovať ich bude možné prostredníctvom preukazu, v prípade pochybnosti sa občan takisto môže obrátiť priamo na obec,“ dodal A. Ballek. 

Riaditeľ OPK Jozef Halcin priblížil, že kampaň bude zameraná nielen na obzvlášť zraniteľné osoby – seniorov a osoby so zdravotným znevýhodnením. „Je cielená aj na ich rodinných príslušníkov, aby svojich blízkych mohli inštruovať a poradiť im. Kampaň vysvetľuje aj to, ako postupovať v prípade, že sa niekto predsa len stane obeťou podvodného konania, prípadne majú podozrenie, že sú vystavení takémuto riziku,“ vysvetlil J. Halcin o kampani, ktorá sa bude objavovať až do 31. októbra. Partnermi informačnej kampane sú Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a Rada vlády SR pre práva seniorov.

Ako informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder, štatistický úrad pripravuje v spolupráci so samosprávami termín začiatku asistovaného sčítania k 3. máju. Malo by prebiehať podľa COVID automatu, teda v regiónoch, ktoré sú v 1. až 3. stupni varovania. Asistované sčítanie sa bude realizovať šesť týždňov, v rámci celého Slovenska musí byť ukončené do 31. októbra.

V rámci elektronického samosčítania (15. 2. – 31. 3. 2021) sa do sčítania zapojilo 86 % odhadovaného počtu obyvateľov Slovenska. Prvé výsledky plánuje Štatistický úrad SR predstaviť už v závere roka.


Slovensky


Hungary


Rómsky


Zdroj: TASR, MV SR

Foto: Vladimír Benko, MV SR

Na možné podvody počas asistovaného sčítania upozorní informačná kampaň