V uplynulých dňoch sa dožila  predsedníčka ZO JDS 05 Trenčín, členka predsedníctva OO JDS Trenčín a vzácna osobnosť   

D a g m a r a   H e p t n e r o v á 

vzácneho životného jubilea.

Milá Dagmar, naša Daška,

členovia OO JDS Trenčín Ti  k jubileu srdečne blahoželajú. Želáme Ti veľa zdravia, šťastia i trpezlivosti pri práci v prospech členov základnej organizácie, v prospech všetkých členov JDS. Želáme Ti osobnú pohodu a radosť zo života.

Trenčín 22.04.2021 Predsedníctvo OO JDS Trenčín

Blahoželáme