Kde môžu žiadať negatívny test

 • Pre okresy v čiernej a bordovej farbe platí povinný test nie starší ako sedem dní na cestu do práce.
 • V červených okresoch stačí do práce test starší nie viac ako 14 dní, no zamestnávateľ si môže vyžiadať sedemdňový test.
 • V ružových okresoch stačí do práce test starší nie viac ako 21 dní, no zamestnávateľ si môže vyžiadať sedemdňový test.
 • Na cestu do zahraničia je potrebný negatívny test nie starší ako 72 hodín a je potrebné hodnoverným spôsobom preukázať, že človek necestuje do zahraničia na rekreáciu.
 • Do obchodov a prevádzok služieb. Doklad o negatívnom vyšetrení môžu podľa hlavného hygienika Jána Mikasa žiadať aj v predajňach elektroniky alebo v obchodoch s textilom. To znamená, že pri vstupe do každého obchodu – okrem potravín, drogérie a lekárne – alebo na poštu treba mať pri sebe sedemdňový test.
 • Ku kaderníkovi alebo kozmetičke je povolený vstup maximálne so sedemdňovým negatívnym testom. „Na čas nevyhnutný na úpravy v tvárovej časti si zákazník môže dočasne zložiť respirátor,“ vysvetľuje Úrad verejného zdravotníctva.
 • Pri návšteve zoo, múzeí, knižníc, v autoškole či v botanickej záhrade je potrebný test nie starší ako sedem dní.
 • Pri vstupe do čierneho okresu je podmienkou negatívny test nie starší ako 7 dní. V čiernom okrese je možné ísť na vychádzku do prírody len s testom.
 • Športovať je možné len v exteriéri v maximálnom počte šesť ľudí, rovnako pod podmienkou negatívneho testu podľa farby okresu.
 • Od 26. apríla bude potrebný sedemdňový test aj do fitnescentra.
 • Pri ubytovávaní v hoteloch je tiež potrebné predložiť sedemdňový test. V spoločnej izbe by však mali byť ubytovaní iba členovia jednej rodiny alebo len dve dospelé osoby. Aj tam je potrebný nie starší ako sedemdňový negatívny test. Reštaurácie v hoteloch a penziónoch však zatiaľ nemôžu byť otvorené.
 • Učitelia a zamestnanci škôl potrebujú test raz za týždeň v každej farbe okresu.
 • Žiaci od druhého stupňa základnej školy potrebujú negatívny test nie starší ako týždeň. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca žiaka.

Kde sa netreba preukazovať negatívnym testom

 • Testom sa nemusia preukazovať seniori nad 65 rokov alebo deti do desať rokov. Rovnaké podmienky platia pre ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.
 • V kostole. Podmienkou je respirátor, pričom v kostole nemôže byť viac ako jedna osoba na 15 štvorcových metrov. Zakazuje sa podávanie rúk, v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku.
 • Test nepotrebuje ten, kto bol zaočkovaný Pfizerom alebo Modernou a od druhej dávky prešlo 14 dní, a ani ten, kto dostal prvú dávku vakcíny AstraZeneca a uplynuli odvtedy štyri týždne.
 • Ten, kto za posledných 180 dní prekonal ochorenie COVID-19.
 • Pri návšteve zdravotníckeho zariadenia, lekárne, polície, súdneho pojednávania a návšteve obchodov so základným tovarom, čiže napríklad s potravinami, liekmi, hygienickým tovarom, drogériou, krmivami, vecami na zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá a doplnenie pohonných hmôt nie je potrebný test.
 • Na pohrebe blízkej osoby, na uzavretie manželstva a krst.
 • Na vychádzake do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska.
 • Pri ceste na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného.
 • Na vychádzke so psom alebo s mačkou do vzdialenosti tisíc metrov od bydliska, pri ceste na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo pri ceste k veterinárovi a späť
 • Deti v škôlke a žiaci prvého stupňa ZŠ nepotrebujú negatívny test, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti.
 • Pri vychádzkach v prírode okrem čiernych okresov.
 • Do nákupného centra sa zákazník dostane bez testu, no do jednotlivých prevádzok môže test potrebovať. Napríklad do obchodov s oblečením alebo obuvou. No do potravín alebo do lekárne test nepotrebuje.
 • Test už nie je potrebný v prostriedkoch verejnej dopravy. Podmienkou je iba prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do prírody a na individuálnu rekreáciu alebo šport možno cestovať aj medzi okresmi bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu. Výnimkou je čierny okres.
Manuál s testami