Na udržanie spoločenskej aktivity, zmiernenie následkov pandémie COVID 19  a skvalitnenie života seniorov sú určené dotácie MPSVaR na rekreačno – liečebné pobyty.

Jednota dôchodcov na Slovensku v súlade so zákonom 544/2010 Z. z. § 6 odst.1 písmena b o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR na rok 2021 obdržala finančné prostriedky na 7 000 poukazov v celkovej výške 350 000,- €. Dotácia na 1 poukaz je 50,- €.

Pobyty poskytuje 14 poskytovateľov od 16.mája 2021

  • JDS organizačne zabezpečuje napĺňanie turnusov cez svoje Krajské organizácie pre svojich členov.
  • Členovia JDS o pobyt žiadajú u predsedov základných organizácií
  • Nečlen JDS môže objednať pobyt priamo u poskytovateľov

Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR,

  1. poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  2. preukáže sa Rozhodnutím Sociálnej poisťovne o pridelení dôchodku
  3. má trvalý pobyt na území SR

Tieto skutočnosti účastníci potvrdia podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré obdržia pri nástupe na pobyt.

Rekondično – liečebný pobyt je možné čerpať  raz ročne a iba u jedného poskytovateľa.

Na  rekondično – liečebný pobyt  nie je právny nárok.

Senior pracujúci na dohodu  nemá nárok na dotáciu V prílohe zoznam poskytovateľov a cenník

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Rekondično – liečebné poukazy 2021