Rekondično – liečebné poukazy 2021

Na udržanie spoločenskej aktivity, zmiernenie následkov pandémie COVID 19  a skvalitnenie života seniorov sú určené dotácie MPSVaR na rekreačno – liečebné pobyty. Jednota dôchodcov na Slovensku v súlade so zákonom 544/2010 Z. z. § 6 odst.1 písmena b o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR na rok … Čítať ďalej Rekondično – liečebné poukazy 2021