Život človeka – hľa – sa naplnil 

Čaša osudu? Ach, do dna vypitá!

Zostali len stopy – spomienky –

V studničkách sŕdc drahé kamienky…

24. apríla 2021 navždy od nás odišiel následkom viacročných zdravotných problémov náš kamarát, aktívny člen 5. MO JDS Bratislava – Petržalka a obetavý aktivista KO JDS Bratislava i Ústredia JDS

                              Juraj BUZNA (1950 – 2021)

Bude nám všetkým veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Predsedníctvo MO JDS BA Petržalka  

Predsedníctvo KO JDS Bratislava

Ústredie JDS

Rozlúčka