Iste pohľad z mnohých našich obcí a mestečiek – veď k oslavám Prvého mája patrila takáto tradícia – v obmedzených podmienkach sa dala zrealizovať aj v súčasnej dobe. Nuž nech je 1. máj a aj dni po ňom plné spomienok, ale aj očakávaní do ďalších dní. A nech si vyzdobené „máje“ veselo vlajú v májovom vetríku a prebúdzajú v nás dobrú vôľu, nádej i životnú energiu. 

Máj, máj, máj zelený,

stužkami zdobený

Vysoko, vysoko

vo vetre povievaš,

sviatočnú veselosť

na všednú premieňaš

Tak si len povievaj

stužkami tam, hore!

Nech žije celý máj

v pracovnej pohode!

Nech sa jar ku letu

správnym krokom náhli!

Zvyky našich predkov?

Kto má srdce, chváli.

  • Red. –
Pozdrav máju