ale aj smútkom na nášho člena, dlhoročného predsedu ZO,  s ktorým sme sa 16. apríla 2021 navždy rozlúčili. 

Janko Petergáč

nás opustil vo veku 70 rokov, ale jeho pamiatka bude navždy zapísaná v našej ZO JDS zlatými písmenami. 

Bol výnimočný človek, pracovitý, cieľavedomý a precízny. Mal rád svoju rodinu, ale aj ľudí okolo seba – na pracovisku aj v našej základnej organizácii. 

Jeho príkladnú aktivitu v JDS dokladujú udelené vyznamenania i mnohé čestné uznania. 

Odišiel tíško a nám ostáva naňho len tichá spomienka. 

Česť jeho pamiatke!

OO JDS Rožňava

KO JDS Košice

Ústredie JDS

V ZO JDS Betliar spomíname s veľkou vďakou