Kde všade po Slovensku možno nájsť Pomníky padlých, vojenské cintoríny, pamätníky aj osamelé hroby vojakov či civilistov – hrdinov i obetí 2. svetovej vojny?! Na mnohých sú nielen mená našich občanov, veď boj za slobodu a proti fašizmu sa nedal a ani neohraničil štátnymi hranicami tej ktorej krajiny. A hoci nás plynúci čas čoraz viac odsúva od roku 1945, kedy strašná vojna skončila, odkaz jej hrdinov i obetí ostáva živý a stále, ba možno ešte viac nástojčivý.

Čerstvé kvety, vence, v kahancoch horiace sviečky – prejavy pietnej spomienky na tých, ktorí padli alebo boli umučení, znamenajú, že nezabúdame a že si vážime mierový čas, ktorý žijeme. Aj v súčasných karanténnych podmienkach sa možno pristaviť na pietnych miestach, ale hlavne v odkaze pre mladšie generácie vždy nanovo otvárať potrebu mierového posolstva. Je to v záujme ochrany života na celej našej planéte dôležité a potrebné. 

76. výročie ukončenia II. svetovej vojny