12. mája 2021 v dopoludňajších hodinách sa stretli členovia Predsedníctva JDS na svojom pracovnom rokovaní, aby po dlhšom čase núteného útlmu činnosti JDS zhodnotili súčasný stav a rozbehli prípravu plánovaných podujatí. Tým najdôležitejším – podľa Stanov JDS – je rokovanie Republikovej rady, kde sa pravidelne každý rok zvykla vyhodnocovať činnosť JDS a jej hospodárenie. 

V roku 2020 vlny pandémie COVID 19 znemožnili realizáciu viacerých našich podujatí vrátane mnohých výročných členských schôdzí aj osláv 30. výročia JDS i samotnej Republikovej rady. Hoci sa podarilo rozposlať brožúru s pripravenými dokumentmi na jej rokovanie krajským aj okresným predsedníctvam JDS, možné termíny realizácie RR karanténne opatrenia neustále odsúvali. Aj viacero stretnutí predsedníctva JDS sa konalo len formou on line.

V súčasnosti je situácia priaznivejšia, a preto predsedníctvo JDS prerokovalo predovšetkým naliehavé organizačné i strategické úlohy vrátane prípravy Republikovej rady za roky 2019 a 2020, ale aj rozbeh rekondično-liečebných pobytov. Minútou ticha si uctilo pamiatku členov i funkcionárov JDS, s ktorými sme sa museli navždy rozlúčiť. Zhodnotilo priebeh Celoslovenskej prehliadky vlastnej literárnej tvorby seniorov – členov JDS s aktuálnym názvom „Z úcty k životu“, do ktorej sa v stanovenej mesačnej lehote zapojilo celkom 111 účastníkov z celého Slovenska. V rámci pracovnej diskusie odznelo viacero návrhov, ako opätovne rozhýbať činnosť v JDS v súčasných zložitejších spoločenských podmienkach.

Rokovanie Predsedníctva JDS viedla podpredsedníčka JDS pre ekonomiku p. Valéria Pokorná, poverená zastupovaním predsedu JDS. 

  • Red. –
Zasadalo Predsedníctvo JDS