S hlbokým smútkom sa po tieto dni lúčime s dobrým priateľom, zakladajúcim členom a funkcionárom KO JDS Prešov.

Pavol Guman 

bol po celý svoj aktívny život spoločensky i politicky  aktívny. Popri odbornej práci a občianskej angažovanosti bol dlhé roky  aj zanietený športovec. Aktívne sa podieľal  na vzniku a úspechoch  slávneho  ženského hádzanárskeho  klubu  ZVL Prešov, štvornásobného majstra  ČSR. V obci Haniska aktívne pracoval vo futbalovom klube, kde istý čas zastával post predsedu. Venoval sa nielen činnosti miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, bol aj aktívnym členom v Slovenskom zväze chovateľov. Jeho poštové holuby sa neraz výborne umiestnili v celoštátnych súťažiach. 

Bol pri zrode a tvorbe štruktúr JDS  na úrovni  Prešovského kraja a jeho okresov. Členom ZO JDS v Haniske bol od 8. 3.2002. Ako predseda KO JDS Prešov organizoval množstvo podujatí, dbal na vzdelávanie funkcionárskeho aktívu a vytváranie podmienok pre bohatú  a rôznorodú činnosť seniorov. Popri  príprave každoročných okresných i krajských športových hier sa vcelku až trikrát podieľal na organizovaní Celoslovenských športových hier JDS v Prešovskom kraji. ( Prešov, Sigord – 2004,  Bardejov – 2008  a Svidník- 2010). Ako predseda KO JDS Prešov bol členom  Ústredia  JDS aj členom Rady seniorov pri Vláde SR. V súčasnosti stále aktívne pôsobil ako podpredseda KO JDS Prešov. Jeho skon je pre nás nečakanou ranou.

Lúčime sa s ním s hlbokým smútkom, ale aj úprimnou vďakou za obetavú prácu v prospech rozkvetu našej JDS.

Česť jeho pamiatke!

Členovia a funkcionári KO JDS Prešov

Členovia Predsedníctva a ústredia JDS

Posledná rozlúčka s Pavlom Gumanom