Výbor Základnej organizácie v Žlkovciach zorganizoval pripomienku historicky prvého Svetového dňa starých rodičov a seniorov, ktorý ustanovil pápež František. Bude sa sláviť každoročne štvrtú júlovú nedeľu v blízkom čase, keď v kalendári pripadá sviatok svätých Joachima a Anny „starých rodičov“ Ježiša Krista. Je to znak úcty a vďaky starým rodičom za výchovu svojich detí a za starostlivosť o svojich vnukov a vnučky a ich vrúcnu lásku k nim. Za veľa im vďačímeStarí rodičia sú piliermi našich rodín, obetavo sa starajú o chod domácností zamestnaných rodičov a  život svojich vnukov a vnučiek organizujú takmer celý deň.

Tento sviatok je príležitosťou povzbudenia mladých, aby navštívili svojich rodičov a starých rodičov, aby okrem toho zašli aj na návštevu do domovov pre seniorov, a potešili najmä opustených, ktorí nemajú príbuzných.  Je tiež podnetom na užšie spojenie vďačnej mladej generácie vyjadriť svoju vďaku staršej a seniorov, ktorí oplácajú prajnosť mládeži prejavom svojej lásky. Prajeme si, aby sme tento sviatok oslavovali spoločne vo vzájomnom porozumení a jednote so želaním: Bože pomáhaj nám a žehnaj naše kroky.

ZO JDS Žlkovce – Nástenka pri príležitosti sviatku Dňa Starých rodičov