Po dlhom čase / od marca 2020 / z dôvodu ochranných opatrení proti koronavírusu/ mohla IVZO JDS Bardejov pokračovať vo svojej činnosti. Starí rodičia a prarodičia už konečne mohli povedať svojim blízkym, te1n1ín športového zápolenia s vnúčatami v Bardejovských kúpel’och pri jazierku.

Za krásneho slnečného počasia sa 6.7.20?0, temer 70 súťažiacich detí a starých rodičov stretlo na parkovisku v Bardejovských kúpeľoch a presunuli na športové stanovište, kde boli rozdelení do družstiev. Priebeh úťaže bol v réžii p. Blažejčíkovej a Droblenkovej /bývalé športovkyne/, ktorú vynikajúco zvládli. Jedna skupina vnúčatani išla na kyslíkovú dráhu, druhá skupina pripravovala ohnisko a klobásky na opekanie.

Detí na lesnej ceste dostali úlohu hádzať kamienky do menších a väčších vedierok. Potom vedierka boli postavené do radu a deti ich obiehali s vajíčkom na lyžičke atd‘. A aby to bolo zaujímavejšie, zapojili sa o toho aj babičky a veru bolo veselšie. Potom sa spolu prešli po kyslíkovej dráhe a dopelí cestu zbierali huby.

Už cestou dole k ohnisku ich vítala vôňa klobások a špekačiek, na ktorých si všetci všetci pochutili.

Všetkým deťon boli rozdané čokoládky a menším sa ušli plyšové hračky od sponzora.

Zo strany účastníkov bolo organizátorom vyslovené veľké d’akujem

Veľké d’akujem patrí predovšetkým členom výboru Jajkovej, Kmecovej, Ivanovej, Eštvanikovi, Kesehcovym a sponzorovi za občerstvenie.

foto: A. Čižmárová

Jarmila Marcinčinová, predsedníčka IV.ZO JDS

Športové zápolenie medzi starými rodičmi a vnúčatami