Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský sa 23. augusta 2021 stretol so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska.

Spoločne diskutovali nielen o aktuálnej epidemiologickej situácii a krokoch, ktoré pripravilo ministerstvo v súvislosti s príchodom tretej vlny pandémie, ale aj o pripravovanej reforme nemocníc, kde šéf rezortu vysvetlil jej základné princípy. Ubezpečil zástupcov JDS, že bude zabezpečená dostupnosť primárnej lekárskej starostlivosti naprieč celým Slovenskom a zlepšia sa podmienky odbornej starostlivosti o vážnejší stav pacientov. Diskutovalo sa aj o liekovej politike a pripravovaných zmenách v tejto oblasti od budúceho roka.

Zástupcovia seniorov poďakovali za realizáciu besied Regionálnych úradov verejného zdravotníctva k problematike zvýšenia imunity a o prevencii voči civilizačným ochoreniam u starších osôb v regiónoch. Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo so zástupcami JDS, na základe dobrých skúseností z uplynulého obdobia, na ďalšom pokračovaní konštruktívnej spolupráce.                                                                                                                             – red.-

Delegácia predsedníctva JDS u ministra zdravotníctva SR