Vážené dámy, vážení páni, 

je mi cťou sa Vám prihovoriť. Ako ministrovi zdravotníctva mi záleží, aby ste mali zabezpečenú v prípade potreby adekvátnu zdravotnú starostlivosť. V čase pandémie COVID-19 nevynímajúc.

Každý máme za sebou životný príbeh, ktorého líniu si ťaháme so sebou. Je dôležité, aby aj počas toho, ako sa prihovárate a učíte svoje vnúčatá prvým krokom a následne ich vediete životnou cestou pomyselne za ruku a vychutnávate si radosti života, mali zabezpečenú v prípade potreby pomoc, ak sa Vám zdravie podlomí.

Približne rok a pol nielen my na Slovensku, ale aj ostatné krajiny bojujeme s pandémiou ochorenia COVID-19. Dnes máme náskok v tom, že máme k dispozícii vakcínu. Nástroj, ktorý chráni nás aj našich blízkych pred vážnym priebehom ochorenia. 

V štatistikách Národného centra zdravotníckych informácií vidím, že vo vekovej kategórii 60 až 70 ročných seniorov, je zaočkovaných viac ako 424 000 ľudí na Slovensku. U ľudí vo veku od 70 do 80 rokov má vakcínu voči COVID-19 viac ako 270 000 osôb na Slovensku. U seniorov nad 80 rokov je to viac ako 84 000 zaočkovaných ľudí. Na prvý pohľad to nie sú malé čísla, ale mojím cieľom je chrániť Vás všetkých, preto Vás ako minister zdravotníctva prosím, využite možnosť bezplatnej ochrany svojho zdravia a dajte sa zaočkovať. Kompletný zoznam očkovacích miest nájdete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk alebo na stránke www.korona.gov.sk. Očkovaním chránite seba pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19 a súčasne chránite aj svojich blízkych. 

Rád by som Vás zároveň ubezpečil, že v súvislosti s pandémiou COVID-19 situáciu veľmi pozorne sledujeme. Odborníci na ministerstve zdravotníctva na dennej báze vyhodnocujú dáta. Faktom je, že za mesiac august sme mali v priemere 4000 zaočkovaných prvou dávkou za deň. Dobrou správou je, že u ľudí nad 50 rokov evidujeme už viac ako 60 percentnú zaočkovanosť. Chcem, aby zaočkovaných bolo ešte viac, aby sa nám podarilo čo najviac našich občanov ochrániť pred vírusom. Aj Vás,  vážení naši seniori! Preto, ak nie ste zaočkovaní a váhate, informujte sa u svojho všeobecného lekára. Možno práve on vo svojej ambulancii očkuje voči Covid-19 a môže Vás jednoducho a rýchlo zaočkovať. 

Ubezpečujem Vás zároveň, že aj napriek pandémii máte dostupnú zdravotnú starostlivosť. Lekári v ambulanciách aktuálne ordinujú v štandardnom režime. V prípade, ak sa epidemiologická situácia zhorší, opäť sa vo väčšej miere bude využívať aj tzv. telemedicína. Pacient sa bude môcť s lekárom spojiť telefonicky, prípadne prostredníctvom internetu. Ak si jeho zdravotný stav však bude vyžadovať osobnú návštevu, bez komplikácii a za asistencie ochranných pomôcok to bude možné v ambulancii bez problémov zrealizovať. 

Intenzívne pracujeme aj v oblasti liekovej politiky. Dostupnosť liekov pre pacientov patrí medzi naše priority, preto aktívne sledujeme vývoj a pozorne počúvame odborníkov. Zároveň platí, že pre každú diagnózu by mal byť k dispozícii liek bez doplatku, alebo so sociálne únosným doplatkom. V lekárni sa vždy môžete poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom. 

Prajem Vám veľa zdravia. 

S úctou  Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctvaSR 

Príhovor ministra zdravotníctva MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH