6. septembra 2021 prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová v Prezidentskom paláci zástupcov Jednoty dôchodcov na Slovensku, členov predsedníctva, s ktorými sa rozprávala o návrhu dôchodkovej reformy, obavách seniorov spojených so sociálnou situáciou, o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, liekovej politike, ale aj problematike očkovania proti COVIDu 19. 

V rámci privítania poďakovala seniorom, členom JDS, za ich doterajšiu bohatú a rôznorodú činnosť, vychádzajúcu z programu aktívneho starnutia. Spomenula, že má informácie o mnohých aktivitách seniorov po Slovensku, hlavne, že pozná činnosť JDS v Pezinku.

Na otázku pani prezidentky ohľadom dôchodkovej reformy zástupcovia JDS vyslovili nesúhlas a vážne obavy, že po prijatí navrhovaných zákonov sa veľká časť seniorov  dostane do hmotnej núdze. Preto nemožno súhlasiť ani so zavedením tzv. „rodičovského bonusu“, lebo je diskriminačný. Navyše spôsobí, že Sociálna poisťovňa nebude mať dostatok financií na dôchodky. V tom prípade bude ohrozená ich valorizáciu aj tzv. 13. dôchodok. Taktiež sa nedá súhlasiť s vekom odchodu do dôchodku, nakoľko stredná dĺžka života sa ročne predlžuje u mužov o 2 roky u žien o 2,5 roka. To znamená, že vek odchodu do dôchodku sa bude stále zvyšovať. Plánovaná reforma dôchodkov  podľa vyjadrenia pani prezidentky, má zabezpečiť dôstojný život seniorom a seniorkám, rozhodne nemá spôsobovať ich akúkoľvek diskrimináciu.Prisľúbila: „Budem preto pozorne sledovať pripravované zmeny, aj v konzultácii s predstaviteľmi vlády.“

V súvislosti s prípravou Dlhodobého plánu aktívneho starnutia na roky 2021- 2030 zástupcovia JDS poinformovali, že do jeho pripomienkového konania, spracovali na základe skúseností z predošlých rokov, viaceré zásadné  pripomienky.

Vážnou témou rozhovoru boli skúsenosti seniorov s úrovňou zdravotnej starostlivosti. Upozornili sme na nedostatok lekárov, stredného zdravotného personálu aj dlhé čakacie doby na zákroky. K bezplatnému poskytovaniu liekov, ktoré bude aktuálne od 01.01.2022, je zo strany dôchodcov na Slovensku veľa výhrad aj očakávaní, nakoľko zmenou legislatívy sa na recepty budú uvádzať iba účinné látky. Preto si pacient nebude môcť skontrolovať, aký liek obdržal a lekári aj farmaceuti sú často skúpi na slovo a adekvátne vysvetlenie. Pani prezidentka vyjadrila súhlas s výrokom jedného z diskutujúcich krajských predsedov,  že „dôchodca predsa nemôže mať pocit, že je na poslednom mieste a že je zbytočný.“ Povedala: „Voči našim seniorom a seniorkám máme dlh, ktorý nemôžeme odkladať donekonečna.“ 

V úvode témy COVID 19 sme, ako zástupcovia JDS, predovšetkým súhlasili s pani prezidentkou, že je to vážna úloha dňa. Potvrdili sme, že JDS prostredníctvom mnohých svojich členov podporovala dôležité karanténne rozhodnutia príslušných štátnych orgánov, ale vyvíjala aj potrebnú dobrovoľnícku činnosť jednak do vnútra svojich rodín, tiež k chorým a osamelým seniorom. Podporuje mnohé kroky orgánov miestnej samosprávy na podporu  vakcinácie a aj vo svojich základných organizáciách  rozvíja potrebnú zdravotnícku osvetu. 

Po vyčerpaní nosných tém rokovania prítomní predsedovia KO JDS ( Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina a Trenčín) stručne poinformovali pani prezidentku a jej prítomných poradcov pre sociálnu oblasť o živote a aktivitách v týchto organizáciách. Záverom pani prezidentka poďakovala JDS za organizáciu mnohých voľnočasových, športových, umeleckých či folklórnych aktivít  pre seniorov po celom Slovensku. Veď „udržiavanie sociálnych kontaktov aj duševného a fyzického zdravia je tak dôležité pre aktívny život v seniorskom veku.“

Valéria Pokorná, podpredsedníčka JDS

Na pracovnom rokovaní u prezidentky SR