VIII. Celoslovenská výstavu ručných prác seniorov 2021 „Zlaté ruky“

VIII. Celoslovenská výstavu ručných prác seniorov 2021 „Zlaté ruky“