V polovici septembra sa dožila predsedníčka ZO JDS Tomášovce a OO JDS Lučenec, členka predsedníctva KO JDS Banská Bystrica 

Zuzka Lošťáková 

vzácneho životného jubilea.

Pochádza z obce Tomášovce v okrese Lučenec. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole zemědelskej v Prahe pracovala ako mechanizátorka v poľnohospodárstve, neskôr na inšpektoráte BOZP a v r. 1973 prešla do rezortu školstva. Ako učiteľka odborných predmetov pôsobila medzi mládežou na strednej poľnohospodárskej škole a neskôr na SOŠ až do odchodu do dôchodku.

V r. 1998 sa stala členkou a čoskoro aj funkcionárkou v základnej i okresnej organizácii JDS. Popri funkcii predsedníčky ZO JDS Tomášovce a OO JDS Lučenec bola dve volebné obdobia veľmi aktívnou členkou rady a krajského výboru JDS Banská Bystrica. Tu uplatnila svoje organizačné schopnosti predovšetkým pri príprave regionálnych prehliadok speváckych súborov seniorov a krajských pre- hliadok v umeleckom prednese a vlastnej literárnej tvorbe členov JDS.

Milá naša Zuzka,

úprimne Ti ďakujeme za obetavú prácu, ktorú si doteraz venovala seniorom v našej JDS. Do ďalších rokov Ti všetci prajeme predovšetkým veľa zdravia, osobnej pohody  a rôznych aktivít v našom kruhu.

ZO JDS Tomášovce, OO JDS Lučenec,

KO JDS Banská Bystrica a Ústredie JDS

BLAHOŽELANIE