V strede októbra 2021 sa dožíva vzácneho životného jubilea predsedníčka KO JDS Trnava a dlhoročná aktívna členka Predsedníctva JDS  

image

Margita Fabiánová

Pani Fabiánová sa už počas svojho profesionálneho pracovného života venovala  práci s ľuďmi. Po odchode do dôchodku v r.2002 zamerala svoju dobrovoľnícku činnosť na komunitu dôchodcov v Klube dôchodcov a v ZO JDS Trnava. Stala sa predsedníčkou RK OO JDS v Trnave, neskôr podpredsedníčkou pre ekonomiku v KO JDS Trnava a od r. 2009 je predsedníčkou KO JDS Trnava. Je aktívnou členkou Predsedníctva Ústredia JDS a dlhoročnou členkou Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

KO JDS Trnava, ktorú vedie, je už dlhodobo najpočetnejšou KO JDS so svojimi 18 695 členmi a 161 základnými organizáciami.

Za dlhoročnú spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom v oblasti poskytovania sociálnych služieb odkázaným seniorom, napĺňania cieľov vládneho dokumentu aktívneho starnutia ako aj v udržiavaní národných a ľudových tradícií seniormi s odkazom pre mladú generáciu jej bolo pri príležitosti životného jubilea udelené najvyššie krajské vyznamenanie CENA TTSK 2021.

Naša milá Gitka,

úprimne Ti ďakujeme za obetavú prácu, ktorú si doteraz venovala seniorom aj v našej JDS. Do ďalších plodných rokov Ti všetci prajeme veľa zdravia, elánu a osobnej pohody, ale aj veľa priestoru na odovzdávanie skúseností vo funkcionárskom aktíve KO JDS.

14. októbra 2021

MsO JDS a OO JDS Trnava

KO JDS Trnava

Ústredie JDS

BLAHOŽELANIE