V rámci tohtoročného Mesiaca úcty k starším sa podarilo predsedníctvu JDS v úzkej spolupráci s KO JDS Trenčín uskutočniť 12. a 13. októbra 2021 v Dome Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach 7. ročník Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej literárnej tvorby seniorov. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku a s finančným príspevkom MK SR.

Nebolo jednoduché zabezpečiť účastníkov tohto obľúbeného podujatia za sprísnených karanténnych opatrení vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu s nárastom ochorení na COVID 19, ale napokon sa v krásnej koncertnej sieni Domu SZSU zišlo celkom 19 recitátorov zo siedmich KO JDS. Oproti všetkým  predošlým ročníkom, kde sa mohlo zúčastniť aj širšie domáce publikum, tentokrát bol celkový počet prítomných v sále omnoho menší. Zúčastnených seniorov milo privítala na pôde mesta jeho primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková a s pozdravom v priebehu programu zavítal medzi recitátorov a funkcionárov JDS aj predseda TSK Ing. J. Baška. Obaja vzácni hostia vo svojich príhovoroch ocenili aktivity členov JDS, ich pozitívny prístup k životu a neutíchajúce úsilie vnášať do spoločenského prostredia staršej generácie občanov SR zdravý životný štýl. Preto radi v spolupráci s komunálnymi poslancami aj pracovníkmi miestnych samospráv podporujú ich činnosť.

Náplň samotnej prehliadky umeleckého slova bola obsahovo bohatá a žánrovo pestrá. Ponúkala posolstvo hlbokých ľudských právd, dojímala i prekvapovala ich bezprostrednou interpretáciou. Oproti predchádzajúcim ročníkom bola v tomto ročníku viac zastúpená próza ako poézia. Vzhľadom na zložitejšiu spoločenskú situáciu častejšie sa v prednášanom slove objavoval apel po vzájomnom občianskom aj medzigeneračnom porozumení a podpore.

Odborná porota a v záverečnom slove aj funkcionári z ústredia JDS pp. Valéria Pokorná a Alojz Luknár ocenili umelecký výkon prítomných recitátorov i autorov vlastných literárnych prác. S vďakou poukázali aj na širšie využitie umeleckého slova pri rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach seniorov po celom Slovensku. 

Záverečné poďakovanie patrilo organizačnému aktívu KO JDS Trenčín pod vedením predsedníčky Mgr. Anny Prokešovej za výbornú prípravu aj realizáciu celej Prehliadky. Poďakovanie patrí tiež kolektívu Domu SZSU pod vedením Mgr. Viery Belákovej za ich príkladnú starostlivosť, súvisiacu s ubytovaním a stravovaním účastníkov tohto podujatia. Všetci si z nej odnášali domov nielen diplomy a plakety o účasti, reprezentačnú publikáciu o Trenčianskych Tepliciach a iné upomienkové darčeky, ale aj bohatstvo dojmov zo spoločne prežitých chvíľ.   

Red. – 

V Trenčianskych Tepliciach  12. a 13. X. 2921 – fotoreportáž

Program 7. roč. Celoslovenskej prehliadky v umeleckom prednese seniorov 2021 sa naplnil. Možno dovidenia o rok!

Umelecké slovo seniorov zaznelo nedávno v Trenčianskych Tepliciach