Prináša nielen pozdravy k Mesiacu úcty k starším a rozsiahlu reportáž z celoslovenskej výstavy Zlaté ruky 2021, ale aj zaujímavé informácie o športových, turistických a poznávacích aktivitách ZO JDS. Tak ako celé naše občianske združenie oslávilo v uplynulom roku svoje 30. výročie, jubilujú postupne mnohé ZO JDS. S úctou k zakladajúcim členom a bohatým prierezom činnosti sa vracajú k svojím začiatkom aj plánujú ďalšiu činnosť a rozvoj členskej základne. 

Ako patrí k seniorom kreativita? Máme k nej na stránkach časopisu niekoľko podnetov. Veríme, že zaujmú a podnietia k ďalším. Ak si chcete čítať o nich už teraz, stačí otvoriť príslušnú rubriku. 2. číslo časopisu už na Vás čaká.

D.L.

Októbrové číslo časopisu je na ceste k vám, milí naši čitatelia!