Mgr. Ján Kíšikovi, tajomníkovi KO JDS

Pochádza z obce Lukavica, okr. Zvolen. Celý svoj aktívny život venoval pedagogickej práci nasmerovanej do základného školstva a neskoršie aj v užšej špecifikácii smerom k deťom v detskej liečebni Slovensko v Sliači. Práca s nemocnými deťmi ho zaujala natoľko, že si svoje vysokoškolské vzdelanie doplnil o odb. špeciálna pedagogika. Tomuto odboru sa venoval najprv ako učiteľ a neskôr ako krajský školský inšpektor pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť. 

Po odchode do dôchodku v r. 2006 sa stal členom a funkcionárom v Mestskej organizácii JDS v Sliači. Pracoval ako člen RK neskôr ako podpredseda a zároveň člen Rady a predsedníctva OO JDS vo Zvolene. Dve volebné obdobia bol hospodárom OO JDS. Svoju prácu zameriaval na využívanie výpočtovej techniky pre operatívnejšie informovanie ZO JDS o plánovaných podujatiach a úlohách – športové hry, recitačné prehliadky, prehliadky speváckych súborov a pod.

Už druhé volebné obdobie je tajomníkom KO JDS v Banskej Bystrici. Popri dôkladnom vedení agendy JDS a rôznych organizačných úlohách v predsedníctve KO JDS sa aktívne venuje bohatej fotodokumentácii všetkých akcií organizovaných mestskou, okresnou i krajskou organizáciou JDS.

Milý náš Janko,

k Tvojej osemdesiatke Ti prajeme veľa zdravia i bodrých síl, osobnú pohodu medzi nami v JDS, v kruhu priateľov i  Tvojej rodiny.   

29. november 2021

OO JDS Zvolen

KO JDS Banská Bystrica

Ústredie JDS

Krajská organizácia JDS Banská Bystrica blahoželá ku krásnemu životnému jubileu