19.11.2021 sa v Olomouci konalo Finále súťaže „Babička roka“ Českej republiky. Organizátorom bola krajská rada seniorov Olomouckého kraja a  prezidentkou tejto súťaže bola  jej predsedníčka p. Milena Hesová.                                      

Záštitu prevzal Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraja. 

Vo Výstavisku Flóry Olomouc v pavilóne A sa predstavilo dvanásť súťažiacich senioriek zastupujúcich jednotlivé kraje aj hlavné mesto Prahu. Súťaže sa nezúčastnila zástupkyňa Pardubického kraja. Hostkou  súťaže bola Babička prešovského kraja p. Eva Arvayová.

Titul Babička  roka 2021 porota udelila p. Helene Seidlovej  zo Zabřehu z Olomouckého kraja. 

Striebornú medailu a súčasne titul „Babička sympatie“  si vybojovala  p. Emília Řihová z Tábora z Juhočeského kraja a bronzovou finalistkou sa stala p. Helena Pechočiaková z Dolního Vitkova v Libereckom kraji. 

Mimo súťaž sa predstavila naša babička zo Sabinova p. Eva Arvayová. 

Po prvýkrát boli vyhlásené spoločne víťazky súťaže Babička roka Česka a Slovenska – Helena Seidlová a Eva Arvayová. 

Hosťami súťaže boli zástupkyne seniorov  z  Opolského  vojvodstva  v Poľsku. 

Jednotu dôchodcov  Slovenska  zastupovala poverená predsedníčka   p. Valéria Pokorná  a KO JDS Prešov pp. Anna Petričová a  Milan Korkobec. 

V rámci kultúrneho programu vystúpili  členky seniorského tanečného súboru „Maja“ a hudobník Vincent Chovanec z Bardejova. 

Paed.Dr. Milan Korkobec, podpredseda KO JDS Prešov

Babička roka 2021