Vážené členky a členovia JDS, priatelia!

Stojíme spoločne na prahu roka 2022, a tak nám dovoľte popriať do neho hlavne veľa zdravia a osobnej i rodinnej, priateľskej pohody.  Rok 2022 je pre naše občianske združenie významným rokom, kedy budeme spoločne na XII. sneme JDS hodnotiť naše aktivity aj rozvoj … Čítať ďalej Vážené členky a členovia JDS, priatelia!