12. marec 2019 sa zapíše do živej kroniky našej JDS obrazne povedané „dvojitou stopou lyží na slnkom zaliatom svahu“. Nakoľko v priebehu predošlej noci pripadla neveľká vrstva nového snehu, podmienky na preteky v slalome boli priam ideálne. 

O 10:00 nastúpili neveľké družstvá lyžiarov a lyžiarok zo všetkých KO JDS, aby sa podujatie mohlo slávnostne začať. Hostí aj pretekárov privítal predseda KO JDS Žilina Dr. Michal Kotian, za domácich organizátorov predsedníčka OO JDS Tvrdošín Mgr. Mária Ďurecová. Po slávnostnom sľube za pretekárov aj rozhodcovský zbor nasledovala prípravná fáza pretekov. Bolo potrebné oboznámiť sa so svahom aj vymedzenou traťou, kvalitou snehu. Nádherné počasie prispievalo k dobrej nálade pretekárov aj divákov. Boli medzi nimi predsedovia KO JDS: Anna Petričová ( Prešov), Ján Matúško (Košice), Ján Hlaváč (B. Bystrica), M. Kotián (Žilina), z ústredia JDS podpredsedovia: V. Pokorná a A. Luknár.

Preteky v slalome boli 2-kolové, rozdelené do vekových kategórií – ako prvé jazdili ženy, po nich muži a bola radosť prizerať sa, ako krásne zvládajú svah i rozostavenie bránok. Každého z pretekárov očakával pri dojazde prajný divácky potlesk. 

Na celý priebeh súťaže aj následné vyhodnotenie dohliadal riaditeľ preteku Ing. Miroslav Polgár a rozhodcovia: Ing.  Daniel Paľa, D. Lukaščík, J. Ľabdík a ď.

Podvečer privítala nádherná sála miestneho DK v Nižnej všetkých účastníkov tohto podujatia. V úvodnom kultúrnom programe kontrovala predpoludňajšiemu lyžovaniu pôsobivá ukážka gymnastického vystúpenia žien, združených v RTVŠ Tvrdošín pod vedením p. Ľubice Bokovej. Krásou trávnic predstavila rodnú Oravu ženská skupina súboru Senior Oravan s harmonikovým sprievodom vedúceho súboru Jána Homolu.

Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien aj upomienkových darčekov od sponzorov podujatia i ústredia JDS pripomínalo svojou srdečnosťou tradičné letné športové hry. Veď viacerí účastníci súčasného preteku v slalome už majú doma nejednu medailu z ľahkoatletických disciplín CŠH seniorov ( iste im od t.r. pribudne prívlastok „letné“), napr. z Bardejova, Šamorína či Nitry.

1.ročník Zimných športových hier seniorov JDS – Nižná na Orave – nápad, ktorý predstavila na XI. sneme JDS v júni 2018 za KO JDS Žilina p. Mária Ďurecová, sa skutočne vydaril. S veľkou podporou ústredia aj predsedníctva JDS, pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. E. Jurinovej, Mestských úradov v Trstenej a Tvrdošíne, Obecného úradu v Zuberci, Miestneho úradu v Nižnej, s prispením sponzorov TEMPO Kondela, PPD Orava Nižná, MZS Komponenty pre automatizáciu, Nealko Orava, Orava ceny ako aj s pochopením a konkrétnou vecnou i organizačnou pomocou majiteľa lyžiarskeho vleku J. Kachúta, za ubytovanie a stravu I. Kachútovej Melníkovej a za ďalšie sprievodné aktivity viacerých členov ZO aj OO JDS z Nižnej i Tvrdošína. Im všetkým patrí veľká vďaka. 

Poďakovanie patrí aj každému z podporovateľov i účastníkov tohto pilotného podujatia zo všetkých ôsmich KO JDS.

L i s t i n a    v í ť a z o v :

Kategória žien vo veku 60 – 65 r.:

 1. miesto:  Mária Šebová – kraj Žilina
 2.               Elena Lepišová –      Žilina
 3.               Edita Homolová –    Trenčín

Kategória žien vo veku 66 a viac rokov:

 1.               Helena Tóthová – kraj B. Bystrica
 2.               Mária Ďurecová – Žilina
 3.               Božena Pavlíková – Žilina

Kategória mužov vo veku 60 – 69 r. :

 1. miesto:   Miroslav Mišík – kraj Žilina
 2.               Jozef Frgelec – B. Bysttrica
 3.               Pavol Ciferberg – B. Bystrica

Kategória mužov vo veku 70 a viac rokov :

 1.                 Ladislav Mišík – kraj Žilina
 2.                 Vladimír Kliman – Bratislava
 3.                 Ivan Hodas – Žilina

K výbornému športovému výkonu  B L A H O Ž E L Á M E  !

Foto: Jozef  Glombík, Dobroslava Luknárová

12. marec 2019 – zdá sa, že počasie bude nášmu podujatiu priať…
A už nastupujú lyžiarky a lyžiari k slávnostnému začiatku pretekov
Na jeden strane pretekári – na druhej hostia – načúvajú úvodným slovám riaditeľa pretekov
Kto by nespoznal medzi hosťami moderátorku obľúbenej televíznej relácie Generácia pani Oľgu Belešovú?
Nad 1.ročníkom Zimných športových hier seniorov JDS prevzala záštitu predsedníčka ŽSK Ing. E. Jurinová – pozdravný list od nej práve číta predseda KO JDS Žilina Dr. Michal Kotian
Ešte spoločná fotka lyžiarok pred vstupom na svah – kto nám ešte chýba???
Obhliadka trate a prvé skúšobné jazdy sú predpokladom budúceho úspechu – teda, hurá k vleku!
Nádherné počasie, výborná slalomová dráha … a kto práve nesúťaží, môže jazdiť do vôle mimo nej – aj sa tak dialo…
Začiatok kultúrneho programu slávnostného večera patril členkám RTVŠ Tvrdošín
a po gymnastickom vystúpení upútali krásou spevu členky súboru ORAVAN – senior z Nižnej
Kto by nemal radosť z víťazstva? Kategória žien vo veku 60 – 65 rokov
Odovzdávania medailí, diplomov a upomienkových darčekov sa zhostili s príslovečnou srdečnosťou a štipkou humoru podpredseda JDS PhDr. A. Luknár, predseda KO JDS Žilina Dr. M. Kotian a za domácich organizátorov predsedníčka OO JDS Tvrdošín Mgr. M. Ďurecová
Kategória mužov vo veku 70 rokov a viac
Kategória mužov vo veku do 69 rokov
Pani Mária Ďurecová má dvojnásobný dôvod na úsmev –
ten prvý – že sa umiestnila v kategórii žien nad 66 rokov ako druhá za p. H. Tóthovou 
a ten druhý? … že sa celé podujatie, ktoré so svojím organizačným štábom pripravovala viac ako polroka, vydarilo po každej stránke – fantasticky!!!
1.ročník Zimných športových hier seniorov JDS – Nižná na Orave